Uprawnienia dla
kadr w branży
lotniczej
Więcej

Aktualności

 • 31/03
  2015

  W okresie luty – marzec 2015 r. w ramach projektu zorganizowano następujące szkolenia:

  - w terminie 09-10.02.2015 r. - szkolenie „PART 21” dla III grupy szkoleniowej,
  - w terminie 06-07.03.2015 r. - szkolenie „CZYNNIK LUDZKI W LOTNICTWIE” dla V grupy szkoleniowej.


  Dodatkowo w terminie 10-11.04.2015 r. planowane jest do realizacji szkolenie „PART 21” dla IV grupy szkoleniowej.

 • 22/01
  2015

  Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Uprawnienia dla kadr w branży lotniczej” została przedłużona do końca stycznia 2015 r.

  Jednocześnie informujemy, iż w ramach projektu nadal przyjmujemy zgłoszenia na szkolenie: - PART 21 (planowany termin szkolenia to 09-10.02.2015 r.).

  Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Do pobrania.

  Zapraszamy!

 • 15/12
  2014

  Informujemy, iż w terminie 28-29.11.2014 r. zrealizowane zostało szkolenie z zakresu „CZYNNIK LUDZKI W LOTNICTWIE” dla III grupy szkoleniowej, natomiast w terminie 18-19.12.2014 r. realizowane będzie szkolenie z przedmiotowego zakresu dla IV grupy szkoleniowej.

 • 15/11
  2014

  Szanowni Państwo w związku z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zmianie uległ Regulamin Projektu.

  Do pobrania Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie Projektu oraz Tekst jednolity Regulaminu Projektu.

  Zaktualizowany Regulamin Projektu dostępny jest również w zakładce DO POBRANIA.

 • 13/11
  2014

  Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Uprawnienia dla kadr w branży lotniczej” została przedłużona do końca grudnia 2014 r.

  Jednocześnie informujemy, iż w ramach projektu nadal przyjmujemy zgłoszenia na następujące szkolenia:
  - PART 21
  - CZYNNIK LUDZKI W LOTNICTWIE.


  Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Do pobrania.

  Zapraszamy!

 • 26/08
  2014

  Informujemy, iż w ramach projektu nadal przyjmujemy zgłoszenia na szkolenia PART 21 oraz CZYNNIK LUDZKI W LOTNICTWIE.
  Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Do pobrania.
  Zapraszamy!

 • 24/07
  2014

  Szanowni Państwo w związku ze zmianami merytorycznymi we wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Uprawnienia dla kadr w branży lotniczej” zmianie uległ Regulamin Projektu.
  Do pobrania Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie Projektu oraz Tekst jednolity Regulaminu Projektu.
  Zaktualizowany Regulamin Projektu dostępny jest również w zakładce DO POBRANIA.

 • 01/07
  2014

  Szanowni Państwo w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmianie uległ Regulamin Projektu.
  Do pobrania Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie Projektu oraz Tekst jednolity Regulaminu Projektu.
  Zaktualizowany Regulamin Projektu dostępny jest również w zakładce DO POBRANIA.

 • 05/06
  2014

  Informujemy, iż w terminie 02-03.06.2014 r. realizowane będzie szkolenie z zakresu „CZYNNIK LUDZKI W LOTNICTWIE” dla II grupy szkoleniowej.

 • 20/05
  2014

  Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Uprawnienia dla kadr w branży lotniczej” została przedłużona do końca października 2014 r.

  Jednocześnie informujemy, iż w ramach projektu nadal przyjmujemy zgłoszenia na następujące szkolenia: PART 21, BADANIA NDT – STOPIEŃ 1, BADANIA NDT – STOPIEŃ 2, CZYNNIK LUDZKI W LOTNICTWIE.

  Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Do pobrania.

  Zapraszamy!

 • 15/05
  2014

  Informujemy, iż w terminie 19-20.05.2014 r. realizowane będzie szkolenie z zakresu „PART 21” dla II grupy szkoleniowej.

 • 09/05
  2014

  Szanowni Państwo w związku ze zmianami w ramach szkoleń BADANIA NDT – STOPIEŃ 1 i 2 realizowanych w ramach projektu „Uprawnienia dla kadr w branży lotniczej” zmianie uległ Regulamin Projektu.

  Do pobrania Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie Projektu oraz Tekst jednolity Regulaminu Projektu.

  Zaktualizowany Regulamin Projektu dostępny jest również w zakładce Do pobrania.

 • 04/04
  2014

  Informujemy, iż w terminie 07.04.2014 r. rozpoczęła się realizacja zajęć praktycznych z zakresu NDT dla uczestników I grupy szkoleniowej.

  Jednocześnie informujemy, iż nadal w ramach projektu nadal przyjmujemy zgłoszenia na szkolenia „BADANIA NDT – STOPIEŃ 1” oraz „BADANIA NDT – STOPIEŃ 2” na II grupę szkoleniową. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Do pobrania..

  Zapraszamy!

 • 03/04
  2014

  Informujemy, iż w terminie 07.04.2014 r. rozpoczynają się zajęcia praktyczne dla uczestników I grupy w ramach szkolenia „BADANIA NDT – STOPIEŃ 1”. Planowany termin zakończenia tych zajęć to 27.06.2014 r.

  Jednocześnie informujemy, iż nadal w ramach projektu przyjmujemy zgłoszenia na szkolenia przewidziane w ramach I bloku szkoleniowego, tj. PART 21, BADANIA NDT – STOPIEŃ 1, BADANIA NDT – STOPIEŃ 2, CZYNNIK LUDZKI W LOTNICTWIE.

  Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Do pobrania.

  Zapraszamy!

 • 19/03
  2014

  Działa już oficjalny fanpage Stowarzyszenia B-4 na Facebooku!

  Profil jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/stowarzyszenieB4

  Na naszym fanpage'u na bieżąco będziemy informować o działalności Stowarzyszenia oraz wszystkich ciekawych inicjatywach podejmowanych przez zaprzyjaźnione z nami organizacje i instytucje.

  Zachęcamy wszystkich użytkowników Facebooka do „polubienia” i „śledzenia” naszego serwisu. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli dotrzeć z naszym przekazem do dużo większej ilości osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

  Dziękujemy za współpracę!

  Zespół Stowarzyszenia B-4

 • 27/02
  2014

  Informujemy, iż w terminie 28.02.2014 r. – 01.03.2014 r. realizowane będzie szkolenie z zakresu „CZYNNIK LUDZKI W LOTNICTWIE” dla I grupy szkoleniowej.

  Jednocześnie informujemy, iż nadal w ramach projektu nadal przyjmujemy zgłoszenia na szkolenia przewidziane w ramach I bloku szkoleniowego, tj. PART 21, BADANIA NDT – STOPIEŃ 1, BADANIA NDT – STOPIEŃ 2, CZYNNIK LUDZKI W LOTNICTWIE.

  Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Do pobrania.

  Zapraszamy!

 • 04/02
  2014

  Informujemy, iż w terminie 03.02.2014 r. rozpoczęła się realizacja szkolenia z zakresu „BADANIA NDT – STOPIEŃ 1” dla I grupy szkoleniowej, natomiast 14.02.2014 r. rozpocznie się realizacja szkolenia z zakresu „BADANIA NDT – STOPIEŃ 2” dla I grupy szkoleniowej.

  Jednocześnie informujemy, iż nadal w ramach projektu nadal przyjmujemy zgłoszenia na szkolenia przewidziane w ramach I bloku szkoleniowego. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Do pobrania.

  Zapraszamy!

 • 15/01
  2014

  Informujemy, iż w terminie 20.01.2014 r. rozpocznie się realizacja szkolenia z zakresu „FI(A)”, natomiast 23.01.2014 r. – szkolenia z zakresu „KATEGORIA B3”. Szkolenia realizowane będą w Mielcu. W ramach przedmiotowych szkoleń realizowane będą zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

 • 10/12
  2013

  Informujemy, iż w dniu 11.12.2013 r. rozpoczyna się realizacja szkolenia „IR(A)” dla 5-osobowej grupy szkoleniowej.

  Jednocześnie informujemy, iż nadal trwa rekrutacja w ramach projektu. Na obecną chwilę jest jeszcze możliwość składania zgłoszeń na szkolenia z zakresu „PART 21”, „BADANIA NDT – STOPIEŃ 1”, „BADANIA NDT – STOPIEŃ 2”, „CZYNNIK LUDZKI W LOTNICTWIE” oraz „KATEGORIA B3”.

  Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Do pobrania.

  Zapraszamy!

 • 05/11
  2013

  Informujemy, iż w terminie 14-15.11.2013 r. w Krośnie realizowane będzie szkolenie z zakresu „PART 21”.

  W ramach projektu nadal przyjmujemy zgłoszenia na szkolenia przewidziane w ramach bloku szkoleniowego I i II.

  Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Do pobrania.

  Zapraszamy!

 • 21/10
  2013

  Uprzejmie informujemy, iż w przypadku szkoleń MEP(L), IR(A) oraz FI(A) liczba miejsc szkoleniowych została wyczerpana, składane zgłoszenia będą umieszczane na liście rezerwowej.

  Natomiast w przypadku pozostałych szkoleń oferowanych w ramach projektu rekrutacja nadal trwa.

  Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników lub kadrę zarządzającą mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, działających w branży lotniczej lub okołolotniczej, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

  Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy również kobiety.

  Formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Do pobrania.

 • 07/10
  2013

  Uprzejmie informujemy, iż w przypadku szkolenia IR(A) liczba miejsc szkoleniowych została wyczerpana, składane zgłoszenia będą umieszczane na liście rezerwowej.

  Natomiast w przypadku pozostałych szkoleń oferowanych w ramach projektu rekrutacja nadal trwa.

  Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników lub kadrę zarządzającą mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, działających w branży lotniczej lub okołolotniczej, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

 • 17/09
  2013

  Szanowni Państwo informujemy, iż w Załączniku nr 1 – Formularzu zgłoszeniowym uległo zmianie << Zaświadczenie zgłaszającego przedsiębiorcy o zatrudnieniu osób delegowanych na szkolenia w ramach projektu "Uprawnienia dla kadr w branży lotniczej">> (część IV, pkt. 3 Formularza zgłoszeniowego). Do pobrania zaktualizowany Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy.

 • 27/08
  2013

  Informujemy, iż od dnia 27.08.2013 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu pt. "Uprawnienia dla kadr w branży lotniczej". Więcej informacji nt. projektu w zakładce Rekrutacja.

O projekcie

Projekt „Uprawnienia dla kadr w branży lotniczej” oferuje specjalistyczne szkolenia dla kadry z branży lotniczej i okołolotniczej. Uczestnicy Projektu poprzez udział w projekcie podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności, które zostaną potwierdzone branżowymi certyfikatami i uprawnieniami.

Więcej

Rekrutacja

Projekt skierowany jest do kadry 18 MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw), działających w branży lotniczej i okołolotniczej, posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego, tj. 95 osób (w tym 15 kobiet i 80 mężczyzn), pracowników (w rozumieniu Kodeksu Pracy) lub kadry zarządzającej MŚP, pracujących/prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Projekt skierowanych jest do pełnoletnich osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Więcej

Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego